Get Adobe Flash player

Dodatkowe

Logowanie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.StatystykaDzisiaj: 38
Wczoraj: 230
Poprzedni tydzień: 412
Bieżący miesiąc: 2150
Poprzedni miesiąc: 1827
Ogółem: 5386

Poland 82.6%France 0.4%
United States 11%Austria 0.2%
Kuwait 1.5%Italy 0.2%
Germany 1.4%Ukraine 0.2%
United Kingdom 0.9%Russian Federation 0.1%mapa cmentarza

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2020 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Niedzielą Palmową rozpoczynamy szczególny czas w roku liturgicznym tj. Wielki Tydzień, którego centrum będzie Triduum Paschalne. Ze względu na zaistniałą sytuację, odwołujemy Triduun Paschalne w Łazach Dębowieckich, natomiast w kościele parafialnym tak jak zalecił ks. Bp. Jan Wątroba liturgia będzie bez udziału ludu, a jedynie z konieczną asystą.

 

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.      Mt 21,1-11

 Rozważanie do czytań

     „Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. Warto z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W ten sposób podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię taką, jaką dzisiaj objawia. Po prostu być z Panem w Jego drodze.

Ponadto

Informujemy parafian, że zgodnie a zarządzeniem ks. bpa. Jana Wątroby opublikowanym na str. internetowej parafii w dniu 27.03.2020 r.: „Celebracje Świętego Triduum Paschalnego powinny być obchodzone bez udziału ludu, a jedynie z konieczną asystą”.

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom i potrzebom, przesyłamy program indywidualnego i rodzinnego przeżycia Wielkiego Tygodnia:

 

NIEDZIELA PALMOWA

 • Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę)
  • Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i ustawić na widocznym miejscu
 • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Ewangelia św. Mateusza: 21,1-17)
 • Uczestniczyć pośrednictwem radio lub TV w Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo

Telewizja Polska przeprowadzi transmisje liturgii Triduum Paschalnego z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Nabożeństwa w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę (9, 10 i 11 kwietnia 2020 roku) będą rozpoczynały się o godz. 1800. Msze święte będą transmitowane także w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.

WIELKI CZWARTEK

 • Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na pierwszym miejscu
 • Uczestniczyć pośrednictwem radio lub TV w Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo (transmisja TVP-1 godz. 1800)
  • Wspólnie zjeść kolację, tak jak spożywamy Wieczerzę wigilijną przed Bożym   Narodzeniem

WIELKI PIĄTEK – post ścisły i wstrzemięźliwość

 • Na stole ustawić Krzyż
  • Jeśli to możliwe, wspólnie w rodzinie odprawić „Drogę Krzyżową" (Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana Jezusa)
   • Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.
  • Uczestniczyć pośrednictwem radio lub TV w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunię duchowo (transmisja TVP-1 godz.1800)

WIELKA SOBOTA

 • Przygotować kosz świąteczny, tak jak co roku. Ojciec rodziny odmówi modlitwę poświęcenia
  • W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; Można pokropić wodą święconą
  • Uczestniczyć pośrednictwem radio lub TV w Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo (transmisja TVP-1 godz. 1800)
 • Wspólnie zjeść kolację

 WIELKA NIEDZIELA

 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:                  

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii św. Jana (rozdz. 20)

         Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciachprzyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 • Śniadanie

Po śniadaniu ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 • Uczestniczyć za pośrednictwem radia lub TV we Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której mogą się pojawić nowe informacje dotyczące spraw funkcjonowania naszej parafii.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Do szybkiego spotkania w kościele parafialnym, w dobrym zdrowiu i samopoczuciu.